West Indian Vegetarian Recipes

West India includes the state of Rajasthan,Gujarat, Maharashtra and Goa Here is a collection of popular West Indian vegetarian recipes and curries.

Daal Parantha

Dal Dhokli

Gujarati Kadhi

Khaman

Khandvi

Khichu

Kakdi Nu Raitu

Khajoor Na Ghugra

Masala Supari

Asoond

Osaman

Ringan Nu Oloo

Sukavni

Tindora Nu Shaak

Chhundo

Gunda

Sabudana Khichdi

Thepla

Leelva Nu Bhaat

Makai Na Bharta

Masala Puri

Shrikand

Trevti Daal

Toor Dal

Vangi Batata Bhaaji

Vagharelo Bhaat

Khaman Kakdi

Lasaniya Batata

Undhiyo

Besan Gatte Sabzi

Chana Dal Parantha

Churma

Daal Batti

Ghevar

Chane Jaiselmer Ke

Shahi Gatte

Rajasthani Bhindi

Vegetable Khichdi

Jaipur Ki Gajak

Aloo Bharta

Jaipuri Mewa Pulao

Lahsun Ki Chutney

Aloo Mangodi

Moong Dal Halwa

 Missi Roti

Kesari Bhaat

Sabz Sangar

Papad Ka Shaak

Khasta Puri

Machchi Ke Sooley

Makki Paneer Pakora

Marwadi Gatta Kadhi

Gatte Ka Pulao

Pakori Kadhi

Papad Sabzi

Methi Ke Gatte

Paneer Bhare Papad

Aamti

Kobhi Zunka

Pandhra Rassa

Pitachi Mirchi

Sukhi Kolmi

Vangi Ani Val

Bharwan Baingan

Kohlapuri Rassa

Pavta Batata

Puneri Daal

Usli

Bombay Chiwda

Vada Pav

Pavta Patties

Puran Poli

Valche Virdi